„U firmu se dolazi zbog firme, iz firme se odlazi zbog šefa“

Neposredan rukovoditelj ima najznačajniju i presudnu ulogu u motivaciji zaposlenika. Neposredan rukovoditelj ima osnovnu managersku ulogu i odgovornost da osigura da su zadovoljeni svi higijenici (po Hertzbergu), ili motivatori nižeg reda po Maslowu:

 • Osnovna pravila, procedure i organizacija posla
 • Tehnički i tjelesni uvjeti rada
 • Redovito isplaćivanje osnovne plaće
 • Osigurana pravednost sustava nagrađivanja
 • Osigurane odgovornosti i jasnoća poslovnih uloga

Kako bi dobio više, svaki manager mora osigurati i stvarne motivatore (po Hertzbergu) ili, po Maslowu, motivatore višeg reda, i to čineći sljedeće:

 •  Prepoznati ono što je bilo dobro, mnogo češće nego ono što nije bilo dobro
 • Voditi računa o tome KAKO komunicira, a ne samo ŠTO komunicira
 • I u slučaju loših rezultata prepoznati uloženi trud
 • Postavljati ciljeve koji su zahtjevni ali dohvatljivi
 • Uključivati zaposlene u proces kreiranja zadatka, a ne samo zahtijevati izvršenje zadatka
 • Objasniti kontekst i svrhu zadataka
 • Biti spreman donijeti i teške i nepopularne odluke, pa i kazniti one koji su to nedvojbeno zaslužili
 • Aktivno raditi sa svojim ljudima na njihovom razvoju
 • Prepoznati važne i bitne privatne potrebe i situacije ljudi i omogućiti im da ih žive

A što više manager bude pokazivao ovakva ponašanja, to će veću motivaciju izazivati kod svojih ljudi, uspješnije utjecati na njih i pokazati se većim i uspješnijim leaderom.

Da zaključimo:

 • Manager je osoba koja po prirodi svoje uloge i zadacima mora osigurati osnovu motivacije, higijenike i motivatore prvog reda, i to kroz jasna pravila, procedure, sustave i procese
 • Leader je osoba koja svojim ponašanjem, a na postavljene higijenike, iz ljudi izvlači dodatan trud i energiju, ponašajući se na način da ispunjava motivatore (Hertzberg), odnosno motivatore višeg reda (Maslow)

I organizacije i manageri obično ne razumiju snagu istinskih motivatora koji su u stvari izravna ponašanja rukovoditelja, i prenaglašavaju važnost higijenika u motivaciji ljudi, posebice higijenika koji proizlaze iz same organizacije. Stvarni motivatori nisu ništa drugo nego specifična ponašanja neposrednog rukovoditelja, i nitko i ništa u organizaciji nema veći utjecaj na motivaciju ljudi nego li ponašanje njihova neposrednog rukovoditelja prema njima. „U firmu se dolazi zbog firme, iz firme se odlazi zbog šefa“. Što neposredni rukovoditelj u svom ponašanju koristi više motivatora, tj. specifičnih ponašanja koji podupiru motivatore, to će više i uspješnije utjecati na ljude, tj. pokazivati i više leadershipa.

Zahtjevnost ili prokletstvo motivacije je u tome što gotovo niti jedan manager ili leader ne može reći da je motivirao/la svoje ljude ‘zauvijek’ – jer motivacija ljudi je upravo poput uređenja vrta: nikada ne možete reći da ste svoj vrt uredili ‘zauvijek’. Isto tako, nikada ne možete reći i da ste svoje ljude motivirali zauvijek. To je stalan, ponekad mukotrpan i zasigurno ne lako predvidljiv proces, ali ako ste ga dobro obavili on je više nego zahvalan i višestruko se vraća.

Ivica Vrančić
Chartered FCIPD