Ključni utjecaj na formiranje, održavanje i promjenu organizacijske kulture imaju uvijek i bez izuzetka ljudi koji su na rukovodećim pozicijama u organizaciji, i to što su na višim pozicijama to je njihov utjecaj značajniji i presudniji.

Zbog značaja za postojeću ili željenu organizacijsku kulturu, posebice je značajno razumjeti ulogu neposrednih rukovoditelja u održavanju ili mijenjanju organizacijske kulture.

Uloga neposrednog rukovoditelja kao managera u mijenjanju i/ili održavanju postojeće organizacijske kulture:

 • Zajedno s ostalim managerima definira željenu organizacijsku kulturu koja osigurava i podržava ispunjenje vizije i misije
 • Definira i redovito provodi mjerenje postojeće organizacijske kulture
 • Osigurava da se sukladno pokazanim rezultatima definiraju i provode potrebne aktivnosti
 • Osigurava da su svi ostali procesi, sustavi i alati u organizaciji dizajnirani i provode se na način koji je u skladu sa željenom organizacijskom kulturom
 • Kroz formalne oblike (istraživanja, fokus grupe, redovite sastanke, ciljane razgovore) osigurava informiranost i uključenost svih ljudi u organizaciji
 • Definira i provodi sustave koji prepoznaju željena ponašanja i preuzima aktivnosti u skladu s tim

Uloga neposrednog rukovoditelja kao leadera u organizacijskoj kulturi:

 • Svojim ponašanjem predstavlja model za sve ostale u organizaciji i kroz svoje ponašanje pokazuje i podržava željene vrijednosti
 • Promiče i preispituje postojeće vrijednosti, ponašanja i kulturu, te njihovu usklađenost sa strategijom, misijom i vizijom
 • Redovito i svakodnevno daje jasnu povratnu informaciju o ponašanjima drugih i kako oni tim ponašanjem utječu na željenu organizacijsku kulturu
 • Prepoznaje (formalno i neformalno) i nagrađuje ljude koji svojim ponašanjem podržavaju i održavaju željenu organizacijsku kulturu
 • Jasno ukazuje, a po potrebi i kažnjava one ljude čija ponašanja nisu u skladu ili ugrožavaju željenu organizacijsku kulturu
 • Jasno komunicira i koristi svaku priliku da ukaže na važnost vrijednosti ponašanja i kulture
 • Preispituje svoje osobne vrijednosti i njihovu posljedičnu vezu sa željenom organizacijskom kulturom, i traži povratnu informaciju od drugih

Ivica Vrančić
Chartered FCIPD