SAP HR Agenda, “Trebamo li uopće HR funkciju?”

Fotografije sa SAP HR Agende pogledajte niže: