Prema nalazima globalnog istraživanja SAP-a i Oxford Economicsa, Workforce2020, veći naglasak na razvoju radne snage korelira s boljim financijskim rezultatima.

Istraživanje je pratilo uspješne i manje uspješne tvrtke diljem svijeta, uključujući Australiju, Indiju, Japan i Maleziju, ispitujući korelaciju između prioriteta radne snage i financijskog uspjeha.
Rezultati su pokazali nekoliko ključnih obilježja visoko uspješnih tvrtki. Prije svega, one zapošljavaju i zadržavaju najbolje talente, tj. tvrtke s iznadprosječnom maržom profita imaju 64-postotno zadovoljstvo kvalitetama kandidata za posao, u usporedbi s 56 posto zadovoljstva kvalitetama u tvrtkama s ispodprosječnom maržom profita.

  • Drugo, uspješne tvrtke planiraju potencijalnu radnu snagu te je vjerojatnije da će reći da povećanje slobodnjaka i unajmljenih zaposlenika utječe na strategiju radne snage. Gotovo polovina tvrtki u regiji s višim prihodom sve više koristi unajmljene zaposlenike, dok tek trećina tvrtki s nižim prihodom unajmljuje radnu snagu.
  • Treće, pitanja radne snage imaju prednost na razini visokog menadžmenta u 77 posto uspješnih tvrtki dok je kod manje uspješnih tvrtki taj postotak oko 64 posto. Iako, više od trećine ispitanika izvršnog menadžmenta u regiji navode da Ljudski resursi neće imati ulogu u odlukama u sljedeće tri godine.
  • Četvrto, one više ulažu u obuku i mentorstvo. Samo 23 posto njih ima dostatan proračun i sredstva za razvoj darovitih, u odnosu na 40 posto manje uspješnih tvrtki.
    Više tvrtki s niskom profitnom maržom u Aziji i Pacifiku nudi i dodatan trening (73 % naspram 56 % onih s visokom profitnom maržom), formalno mentorstvo (69 % naspram 61 %) i poticaje za nastavak daljnjeg obrazovanja (40 % naspram 22 %).

U smislu kontinuiteta vještina, 35 posto tvrtki s nižom maržom profita kaže da kada tvrtku napušta osoba s ključnim vještinama, one nastoje ispuniti tu ulogu unutar organizacije, naspram samo 23 posto tvrtki s visokom maržom profita, koje tada češće zapošljavaju izvana.
I peto, one su tehnološki bolje opremljene – u analitici (62 % naspram 55 % manje uspješnih), softveru za uredsku produktivnost (58 % naspram 49 %) i digitalnim medijima (36 % naspram 27 %).