logo-sapSAP d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Hektorovićeva 2, prisutan je u Hrvatskoj od 1995. godine kao franšiza korporacije SAP. Odlukom Upravnog odbora korporacije SAP (travanj 2001.) u Hrvatskoj se osniva tvrtka u 100%-tnom vlasništvu korporacije. SAP d.o.o. pripada regiji SAP CEE (Srednja i Istočna Europa) koja posluje u 15 zemalja i zapošljava više od 650 ljudi.

SAP je u centru tehnološke revolucije kao tržišni lider u softveru poslovnih aplikacija. SAP inovacije omogućuju više od 296,000 kupaca širom svijeta učinkovitiji zajednički rad i korištenje uvida u poslovanje. Prateći svoju strategiju pomaže organizacijama u borbi protiv štetnih posljedica kompleksnosti i tako stvara nove prilike za inovaciju i rast.

Sedam IT logo s dodatkom Sedam IT d.o.o., kao istaknuta tvrtka u krugu vodećih hrvatskih isporučitelja informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga u 100 postotnom domaćem vlasništvu, posluje od 2003. godine. Primjenom ekspertnog znanja u optimizaciji poslovnih procesa i podršci u odlučivanju i upravljanju, omogućava brzo i uspješno ostvarenje poslovnih ciljeva.

HRCentar_logo  Strukovna Udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima – Centar HR, osnovana je u cilju promicanja razvitka i unaprjeđenja HR-a kao brenda, njegove prepoznatljivosti na hrvatskom tržištu rada, unaprjeđenja HR struke, međusobnog povezivanja i edukacije. Kroz svoj rad omogućava HR stručnjacima kontinuirani razvoj te izgradnju kvalitetne HR mreže. Okuplja više od 200 stručnjaka iz upravljanja ljudskim resursima, a od  jeseni 2015. je i punopravni član Europskog udruženja za upravljanje ljudskim potencijalima (EAPM – European Association for People Management).